HoI4 Hileleri (Hearts of Iron 4 Hileleri)

HoI4 Hileleri (Hearts of Iron 4 Hileleri)

HoI4 Hile

HoI4 Hile

Hearts of Iron IV || Hile Yaptık

6 Haziran 2016’da yayınlanan The Hearts of Iron III‘in devamı ve II. Dünya Savaşı üzerine odaklanan büyük Hearts of Iron oyun serisinin bir parçasıdır. Oyuncu, 1936 veya 1939’da dünyanın herhangi bir ulusunun kontrolünü eline alıp o sırada büyük güçlere karşı zafer kazanabilir. Aşağıda HoI4 Hilelerini (Konsol Komutlarını) bulabilirsiniz.

HoI4 Hileleri
HoI4 Hile kodlarını yazabilmek için; üzerinde é,” karakterlerinin olduğu tuşa veya SHIFT+2 tuşlarına basarak konsolu açabilirsiniz. Hileler ile ilgili birkaç detayı söyliyelim. Parantez içinde olanlar da aynı işlevi görür. Mesela; instantconstruction (ic) şeklinde verdiğimiz komudu; instantconstruction veya ic şeklinde yazmalısınız. İkisini de yazmayın. Aynı zamanda mikatarı gibi şeyleri yazarken büyüktür/küçüktür işaretlerini, parantez kullanmayın.

manpower [Miktar]
Yazılan miktar kadar kadar insan gücü ekler

pp (fuhrer_mana,political_power) [Miktar]
Yazılan miktar kadar politik güç ekler.

instantconstruction (ic)
İnşaat projeleri anında tamamlanır.

add_equipment(ae) [] []
Yazılan  miktar kadar ekipman verir.

add_latest_equipment []
Son seviye ekipmanlardan yazılan  miktarda verir.

building_health(bhealth) [] [] [] []
Seçilen binaya can verir.

morehumans(humans) [sayı]
ülkenize insan ekler. 

ai
Yapay zekayı açar veya kapatır.

ai_accept(yesman)
yesman modunu açar, ne teklif etseniz kabul eder.

nu (miktar)
Yazılan  miktar kadar ulusal birlik verir.

instant_prepare
Hazırlanan tüm deniz işgallerinin hazırlığı biter uygulumaya geçer.

Focus.AutoComplete
Odaklar hızlı şekilde biter.

allowdiplo (adiplo,nocb)
Tüm diplomatik seçenekler kullanıma açılır.

xp [Miktar]
Yazılan  miktar kadar ordu, gemi ve uçak tecrübesi alırsınız.

annex [Hedef Ülkenin Tag’i]
Tag’i yazılan ülke sizin olur.

winwars
Tüm savaşları kazanırsınız.

whitepeace (wp) [<Ülke Tag'leri>]
Ülke tagı yazılan ülke/ülkelerle beyaz barış yaparsınız.

massconquer (massc)
Toplu fetih kodu.

deleteallunits (delall)
Tüm birlikleri yok eder.

teleport (tp) [<Şehir ID'si>]
Seçilen birliği ID’si yazılan şehre ışınlar.

event [Olay ID’si] [Hedef Ülkenin Tag’i]
İstenilen olayı gerçekleştirir.

add_opinion [Hedef Ülkenin Tag’i]
Tag’i yazılan ülke ile ilişkinizi  güçlendirir.

tag [Hedef Ülkenin Tag’i]
Tag ger , ile artık Almanya’yı yönetmeye başlarsınız.

fow (debug_fow) [<Şehir ID'si> İsteğe bağlı]
Sisi kaldırır, herşey görünür olur. Şehir ID’si yazarsanız sadece o şehrin üzerindeki sisi kaldırır.

add_core [<Şehir ID'si>]
ID’si yazılan şehre core ekler.

remove_core [<Şehir ID'si>]
ID’si yazılan şehirden core’unuzu siler.

setowner [Hedef Ülkenin Tag’i] [Eyalet ID’si]
ID’si yazılan ülkenin ID’si yazılan eyalete sahip olması sağlanır.

setcontroller [Hedef Ülkenin Tag’i] [<Şehir ID'si>]
ID’si yazılan ülkenin ID’si yazılan şehri kontrol etmesi sağlanır.

research [Sıra ID’si veya all]
Bir sıradaki veya sıradaki tüm teknolojileri araştırır.

research_on_icon_click
Araştırma ağacında araştırmaya tıkladığınız an araştırır.

threat [Tehdit Miktarı]
Oyuncunun tehdit miktarını gösterir/yazılan miktar kadar arttırır.

civilwar [İdeoloji] [Hedef Ülkenin Tag’i]
İç savaş çıkartır.

theatersrebuild(trebuild)
Dünyadaki savaş alanlarını(theater) tekrardan yaratır. Tüm emirler silinir.

fronts
Yabancı cephelerin görünürlüğünü açıp kapar.

traderoutes
Ticaret yollarının görünürlüğünü açıp kapar.

debug_nuking  
Her bölgeye atom bombası atabilmenizi sağlar.

reloadsupply(relsup)
İkmal sistemlerini yeniden yapar.

nomapicons
Harita ikonlarını açıp kapatır. (şehir adları, askerler vb.)

nextsong
Çalan şarkıyı değiştirir.

research_on_icon_click
Teknoloji ağacında teknolojiye tıkladığınız anda o teknolojiyi araştırır.

testevent [] []
Bir olayın olmasını sağlamadan sadece test eder.

resign
Oyundan istifa edersiniz. Skor ekranını görmenizi sağlar.

add_interest [<Ülke Tag’ı>]
Seçtiğiniz ülkeyi ilgi alanınıza ekler.

remove_interest [<Ülke Tag’ı>]
Seçtiğiniz ülkeyi ilgi alanınızdan çıkartır.   

observe(spectator)
Hiçbir ülkeyle oynamazsınız, sadece bir gözlemci olursunuz.

ai_invasion
Yapay zekanın çıkarma yapabilmesini açıp kapar.

version
Oyun versiyonunuzu gösterir.

debug_nogui
Arayüzü açıp kapatır.

moveunit [Birlik ID’si] [Şehir ID’si]
Bir birliği bir şehre yollar.

spawn [] [<Şehir ID’si>] []
Bir şehirde birlik ortaya çıkartır.

reloadweather [Rastgele bir sayı]
Hava durumunu değiştirir.

weather
Hava durumunu açıp kapatır.

goto_province [Şehir ID’si]
O şehri merkeze alır.

goto_state [Eyalet ID’si]
O eyaleti merkeze alır.

3dstats
3D istatistikleri açıp kapatır. (FPS ve birkaç şeyi gösterir.)

pp
1000 politik güç ekler.

add_party_popularity [<İdeoloji>] []
Parti popularitesini değiştirir.

set_ruling_party [<İdeoloji>]
Ülkenin yönetici partisini değiştirir.

Focus.NoChecks
Focuslar için gereklilikleri kapatır.

nuke []
Belirtilen miktarda nuke’a sahip olursunuz.