ASUS, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla, “2019 Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Ödülleri”ne layık görüldü

ASUS, sürdürülebilirlik alanındaki çalışmalarıyla, “2019 Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Ödülleri”ne layık görüldü

ÖNEMLİ NOKTALAR

·       Profesyonellik Ödülü: Başkan Jonney Shih, Global Kurumsal Sürdürülebilirlik alanına yaptığı profesyonel katkılarla bu ödüle layık görüldü.

·       En İyi Çalışma Ödülü: ASUS bilimsel tedarik zinciri yönetimi ile sürdürülebilir satın alma çalışmaları sayesinde Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Ödülü kazandı.

·       Yedi adet Tayvan Kurumsal Sürdürülebilirlik Ödülü: İklim liderliği, inovasyonla büyüme ve sosyal katılımcılık gibi kategorilerde bölgesel ödüller kazanıldı.

 

ASUS, biri Başkan Jonney Shih’in ASUS’ta liderlik ettiği sürdürülebilir çalışmalar nedeniyle takdim edilen Profesyonellik Ödülü olmak üzere toplam iki adet 2019 Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Ödülü (GCSA) kazandığını duyurdu. Diğer ödül olan En İyi Çalışma Ödülü de tedarik zinciri yönetiminde kullanılan bilimsel ve sürdürülebilir satın alma yaklaşımına verildi. ASUS ayrıca, şirketin tedarik zinciri yönetimi, iklim liderliği ve sosyal katılımcılık gibi alanlardaki sürdürülebilirlik çalışmaları nedeniyle yedi adet de Tayvan Kurumsal Sürdürülebilirlik Ödülü kazandı.

Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Forumu (GCSF) sırasında düzenlenen Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Ödül töreni, Taipei’deki Grand Hotel’de gerçekleşti. Törene katılan Jonney Shih, Profesyonellik Ödülü ve En İyi Çalışma Ödülü’nü ASUS adına aldı. Etkinliğin tüm ayrıntılarına https://www.globalcsforum.com/gcsa  adresinden ulaşılabiliyor.

 

Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Profesyonellik Ödülü

ASUS, sürdürülebilirliği artırmak ve teşvik etmek için 30 yıllık uzmanlığından yararlanıyor. Jonney Shih’in liderliğinde geliştirilen yenilikçi stratejiyle sürdürülebilirliği optimize etmek için verilerden ve bilimsel yönetim tekniklerinden yararlanılıyor. Bu süreçte sürdürülebilirlik hedeflerine yönelik ilerleme de takip ediliyor. Jonney Shih’in önderliğinde kendi yeterliliklerinden yararlanan ASUS, Birleşmiş Milletler tarafından belirlenen Sürdürülebilir Gelişim Hedeflerini temel alan ASUS 2020 Sürdürülebilirlik Hedeflerini geliştirdi. Jonney Shih, bu çalışmanın bir parçası olarak doğayla dost ürünleri ve sürdürülebilir bir tedarik zincirini teşvik eden politikalarla sürdürülebilirliğin önünü açtı ve dijital uçurumun kapatılmasına yönelik çaba sarf etti.

Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Profesyonellik Ödülü, Jonney Shih’in sürdürülebilirliği optimize etmeye odaklanan kurumsal stratejiler geliştirmesi üzerine takdim edildi. Jonney Shih, ASUS Tasarım düşüncesi felsefesine verdiği güçlü destek ve ASUS Birlikte Daha Akıllı adlı kurumsal dönüşüm stratejisi aracılığıyla şirketi ileriye taşımaya yardımcı oldu. Bu dönüşüm stratejisi, Jonney Shih’in ASUS’u insanların bütünleşik aklını en iyi şekilde kullanan, tüm dünyada tüketicilere yenilikler sunan ve bu teknolojik dönüşüm çağında başarıya ulaşan bir meritokrasi haline getirme inancını yansıtıyor.

Jonney Shih önderliğinde ASUS, dünyada UL Environment’in Circularity Facts programını tamamlayan ilk şirket oldu.  Bu program, şirketlerin atık üretimini en aza indiren ve malzemelerin daha uzun süre kullanılmasını sağlayan daha döngüsel bir yaklaşıma geçmeleri için sürdürülebilirlik prosedürleri ve standartları sunuyor.

ASUS ayrıca Social Value International tarafından verilen Sosyal Yatırım Getirisi (SROI) sertifikasını alan ilk Asyalı tüketici elektroniği şirketi oldu.

 

Global Kurumsal Sürdürülebilirlik En İyi Çalışma Ödülü

ASUS sürdürülebilir satın alma çalışmalarıyla da Global Kurumsal Sürdürülebilirlik En İyi Çalışma Ödülü kazandı. Satın alma sürecinde tedarik zincirlerinden veri toplayıp yönetimsel kararlarda bilimsel bir yaklaşım benimseyen ASUS, 2020 Sürdürülebilirlik Hedeflerini yakalamayı veya aşmayı hedefliyor.             

GCSA jürisi ASUS’u, tedarik zincirlerini çevreye olumsuz etkiyi azaltacak şekilde yönettiği için takdir etti. Bu güçlü yönetim sistemi; planlama, ölçüm ve gelişmiş sosyal sorumluluk çalışmalarını içeriyor. Jüri, ASUS’u bir BT donanım şirketinin tedarik zincirlerinden itibaren çevreye olan etkisini nasıl azaltabileceğine dair çok olumlu bir örnek olarak gösterdi.

 

Yedi adet Tayvan Kurumsal Sürdürülebilirlik Ödülü

Global Kurumsal Sürdürülebilirlik Ödülleri töreninde Tayvan Kurumsal Sürdürülebilirlik Ödülleri (TCSA) de sahiplerini buldu. Yalnızca Tayvan’da faaliyet gösteren şirketlerin katılabildiği ödüller, kurumsal sürdürülebilirliğe katkı sağlayanlara takdim ediliyor. ASUS iki global ödülün yanı sıra yedi adet de Tayvan Kurumsal Sürdürülebilirlik Ödülü kazandı. Bu ödüller arasında şunlar yer alıyor:

·       Kurumsal Sürdürülebilirlikte En İyi 50 Ödülü: ASUS, kurumsal sosyal sorumluluk alanında en iyi performansı gösteren Tayvanlı şirketler listesine girdi.

·       Kurumsal Sürdürülebilirlik Raporu Ödülü: Net bilgiler içeren ve tam ayrıntılarıyla açıklanan ASUS CSR raporunun kalitesi nedeniyle verildi.

·       İnovasyonla Büyüme Ödülü: ASUS, olağanüstü inovasyon becerisi ve değeri ortaya koymanın yanı sıra kurumsal büyümeyi ve kârlılık hedeflerini tutturmayı sürdürmesiyle ödüle layık görüldü.

·       Tedarik Zinciri Yönetimi Ödülü: Sürdürülebilir bir tedarik zinciri yönetimi kurmak için gerçekleştirilen çevre koruma, insan hakları ve kurumsal yönetim çalışmaları nedeniyle verildi.

·       Sosyal Katılımcılık Ödülü: Değer paylaşımlı yönetim modları kurmak için sosyal gereksinimlere odaklanan ASUS bu ödüle layık görüldü.

·       İklim Liderliği Ödülü: ASUS, iklim değişikliğine düzeltmeye veya azaltmaya yönelik etkili çalışmalarla bu ödülü kazandı.

·       Döngüsel Ekonomi Liderliği Ödülü: Geri dönüşümü ve kaynak kullanımı geliştirme, sürdürebilirliği ekonomi, çevre ve toplum açılarından değerlendiren yenilikçi iş modelleri geliştirme çabaları nedeniyle takdim edildi.