Genç Gamer’ların Da Gamer Olmayanlar Kadar Arkadaşı Var!

Genç Gamer’ların Da Gamer Olmayanlar Kadar Arkadaşı Var!

Uppsala Üniversitesi‘nden iki yeni araştırma makalesine göre, genç gamer’ların okuldaki gamer olmayan arkadaşlarına göre daha az arkadaşı yok. 

Araştırmasında araştırmacı Lina Eklund ve Sara Roman, dijital oyunların gençlerin arkadaşlık oluşumunu nasıl etkilediğini inceledi. Sonuçlar zamanlarının büyük bir  kısmını oyunda harcayan ergenlerin ya da kendisini gamer kelimesi ile özdeşleştiren ergenlerin, çok az oyun oynayan veya hiç oyun oynamayan akranlarından daha az arkadaşlığa sahip olmadığını gösterdi. Açıkça self-identified oyuncular olan öğrenciler birbiri ile arkadaş olma eğilimindedirler. Başka bir deyişle dijital oyunun ortak ilgi alanı oluşturması yeni arkadaşlıkların doğmasına sebep oluyor gibi gözüküyor. 

Üst yaş guruplarındaki gençler ise oyunların, okullarını, sporlarını veya arkadaşları gibi önem verdikleri şeylerin öncelik sırasına etki ettiğini, sınırlandırdığını ve hatta yönettiğini düşünüyor. 

Çalışma, İsveç metropolündeki yeni bir ortaokuldaki tüm (115) birinci sınıf öğrencilerinin analizine dayanıyordu. Özellikle, yazarlar, öğrencilerin sosyal ağlarının okuldaki ilk yıllarında nasıl oluşturulduğunu ve analiz etti. On öğrenci oyuncu ile derinlemesine araştırma yapıldı. 

”Sonuçlar hem şaşırtıcı hem de beklendiği gibi. Tabii ki gamer’ların arkadaşlık kurmada zorlanacağını düşündük. Oyun, günümüzün gençlik kültürünün önemli bir parçası gibi tuhaf bir şey. Oyun artık medya tüketiminde önemli bir unsur. Diğer taraftan, oyuncuların daha az arkadaş canlısı olmalarından ya da okulda daha az arkadaş edinme şanslarından bu kadar emin değildik. Araştırma hala sınırlı “diyor Eklund.

Kaynak: 1