Ragnarök: Yeni Bir Başlangıç

Ragnarök: Yeni Bir Başlangıç

Bir Rivayet

Bir rivayete göre Midgard’ın her yerinde savaş ve acı olacak. Sköll adlı kurt, güneşi ve kardeşi Hati de eski dilde “Máni” olarak adlandırılan ayı yutacak. Valhalla’da yaşayan ve her gün Einherjar’ı uyandıran Gullinkambi, tanrılara doğru ötecek ve savaş alanına ejderhaları çağıracak. Loki’nin çocuklarından Jörmungand ve Dev Kurt Fenrir serbest kalacak. Thor Jörmungand’ı öldürecek fakat yılan Thor’u zehirleyip onu öldürecek. Fenrir, Tanrıların Babası Odin’i öldürecek. İntikam ve yalnızlık tanrısı Vidar, Fenrir’i öldürecek. Hel’in kapısının koruyucusu olan Garmr ve Zafer Tanrısı Tyr bu zaman birbirlerini öldürecek. Bereket tanrısı Freyr, burada Surtr tarafından öldürülecek ve ardından Surtr yarattığı alevler yüzünden ölecek. Loki ve tanrı Heimdall ölesiye dövüşecekler. Ardından birbirlerini öldürecekler. Sonrasında Midgard ateşlere bürünecek ve bazı tanrılar sağ kalacak. Bazı tanrılar ise yeniden doğacaklar. Heimdallr bu sırada Gjallar-Horn’u üfleyecek tanrıları bir araya toplayacak. Sonunda dünyadan nefret ve dert gidecek. Kalan Lif ve Lifthrasir huzurlu bir şekilde yaşayacak. Hayatta kalmayı başaran bu iki insan yeniden doğmuş ve bereketli bu dünyada, alevleri yeniden dolduracak.

Kaçınılmaz Son

Ragnarök adı verilen bu kehanet tanrıların mecburi sonu olarak bilinmektedir. Bu korkunç savaşta hangi tanrıların ve devlerin öleceği önceden söylenmiştir. Fakat tanrılar ve devler Ragnarök vaktine kadar hazırlanmaya devam etmişlerdir. Odin, Valkürler’in ve elit askerlerinin içinde bulunduğu bir ordu kurmuştur. Bu kurulan güçlü ordu kıyamet vakti felaketi önlemek için toplanmıştır. Ragnarök’ün başlamasına doğru giden olayların Baldr’ın ölümüyle tetiklendiği söylenmektedir. Yggdrasil’in titremesi ve gıcırdaması da Ragnarök vakti geldiğinde horozun üflemesinden dolayıdır.

Ragnarök kelimesini biraz inceleyelim o zaman. Ragnarök kelimesini “Ragnar-ök” diye böldüğümüz zaman değişik bir anlam çıkmakta. “Ök” kelimesi Türklerde “Gök” anlamına gelmektedir. Türk mitolojisine baktığımız zaman da kıyamet gününün “Kalgançı Çak”, “Kalganan Gün” olarak belirtildiğini görebiliriz. Bu kelimelerin anlamlarına bakacak olursak “Dirilinen gün”, “Kalan son zaman” gibi anlamları vardır. Ragnar sözcüğü ile Kalgan sözcüğü anlamca da birbirlerine benzemektedir. Ragna/r-ök, Kalgan-ök benzerliğini de buradan anlayabiliriz sanırım. Bu Avusturyalı bir filolog olan Rudolf Simek’e göre Ragnarök kelimesinin anlamı “tanrıların son zamanı, tanrıların son kaderi” gibi bir anlama gelmektedir. Bu da sanırım aralarında bir benzerlik olduğunu göstermekte.

Bazılarına göre de “Tanrıların Alacakaranlığı” olarak adlandırılmaktadır. Ragnarök kelimesindeki “rok” sözcüğü “rokkr” ile karışmış ve bu yüzden “Ragnarøkkr” yani “Tanrıların Alacakaranlığı” olmuştur. En bilinen anlamı “Tanrıların Kaderi” olarak geçmektedir.

Ragnarök başlangıcı çok korkunç bir şekilde olacak. “Korkunç kış” olarak bilinen Fimbulvetr ile olacak, bu kış çok sert ve dondurucu geçecek. Yaz mevsimi yaşanmayacak, üstüne 3 kış art arda yaşanacak. Kaosu bir merdiven olarak görürsek, vahşet sürekli yukarı doğru çıkacak. Nefret, kin, kavga ve acı Midgard’ı saracak. Aile yapısı bozulacak, aile arasında tartışmalar çoğalacak ve kaos büyüyecek. Güneş ve ay, kurt sürülerinden kaçmaya çalışacak ve gökyüzünün bir ucundan diğer ucuna kadar gideceklerdir.

Birinci kurt Sköll, güneşi deviriyor ve Midgard insanları bunun büyük bir felaket olduğunu düşünecekler. İkinci kurt Hati ise ayı yutacak ama bu ilki kadar büyük bir olay yaratmayacak. Yıldızlar gökten düşecek, yer yüzü titreyecek, dağlar her yere savrulacak, bütün bağlar kopacak, zincirler kırılacak ve böylece Dev Kurt Fenrir serbest kalacak.

Ragnarök başlıktan da anlaşılacağı üzere aslında her şeyin sonu değildir, yeni bir başlangıçtır. Eğer yardımsever, merhametli, ahlaklı bir hayatınız olduysa ferah ve güzel mekanlarda, içkilerin bol olduğu yer olan Brimir adında nefes kesici manzarası olan bir yerde olacaksınız. Ya da altın bir sarayda yani Sindri’de yaşayacaksınız. Fakat kötülük yapanlar, katiller, hırsızlar vb. insanlar Náströnd yani “Ceset Kumsalları”nda yaşayacak. Bu mekanın duvarları kuzeye bakmaktadır ve mekan iç içe geçmiş yılanlarla doludur. Yılan zehriyle dolu bu mekanda, acı ve ızdıraptan başka bir şey bulunmamaktadır.

Tüm bu kıyametten sonra Midgard tekrardan küllerinden doğacak ve altın çağ yaşanacaktır. Tarlalar ekilmeden verimli ürünler verecek ve tüm hastalıklar birden yok olacaktır. Odin’in oğlu Hod tarafından öldürülen Baldr tekrardan doğacak ve bu kıyamette ölen tanrıların çocukları miraslarını alacaklar. Böylesine korkunç bir kıyametten sadece iki insan kurtulacak ve bunlar da sabahları oluşan çiy damlaları ile hayatta kalmaya devam edecekler. Bu iki insan Lif ve Lifthrasir olarak geçmektedir. Midgard insanlarının anne ve babası olacaklardır.